لینک های دسترسی

ناتوبراي انتقال قواي افريقايي به منطقه دارفور موافقه کرده است


وزراي دفاع پيمان اتلانتيک شمالي يعني ناتو از يک پروگرام انتقال قواي حافظ صلح اتحاديه افريقا به منطقه جنگزده غرب دارفور رسما طرفداري کرده اند. ياپ دي هوپ شيفر منشي عمومي پيمان ناتو به خبر نگاران در بروکسل گفت وضع در دارفور جدي است . وي گفت ناتو بايد آنچه درتوان دارد در انسجام با ساير سازمانها و اتحاديۀ اروپايي، با اتحاديه افريقا کمک نمايند. فرانسه تاکيد نمود که سهمگيري آن کشور در آن عمليات تحت سرپرستي اتحاديه اروپا صورت خواهد گرفت . اتحاديه افريقا اميدوارست تعداد فعلي قوايش را در دار فور به حدود هفت هزار وهفت صد نفر افزايش بخشد تا از نفوس محلي محافظت شده بتواند. ناتو ميگويد اميدواراست انتقال قوا را تا ماه جولاي آغاز نمايد. منازعه در دارفور تا کنون تخمين ۱۸۰ هزار نفر را کشته وبيش از دو مليون نفر را بيجا نموده است .

XS
SM
MD
LG