لینک های دسترسی

محکمه عالي اسرائيل  ازپلان خروج از باريکه حمايت کرد


محکمه عالي اسرائيل از پلان اسرائيل مبني بر خروج از باريکه غزه وچهار مسکونه در کرانه غربي رود اردن حمايت کرد و آخرين مانع سرراه پلان خروج اسرائيل را رفع نمود. محکمه عالي اسرائيل که يازده عضو دارد امروز پنجشنبه حکم صادر کرد که پلان خروج قانوني بوده و از حقوق انساني ناقلين يهودي که مخالف اين اقدام بودند تخطي نمي نمايد. درراي گيري که ده راي مثبت در مقابل يک راي منفي بود قضات محکمه ۱۲ عريضه را که پلان خروج را که در ماه آگست در نظر گرفته شده بود بچالش ميگرفت، رد نمودند. قبل از راي گيري شاول موفاز وزير دفاع و ناصر يوسف وزير داخله اسرائيل موافقه کردند که درمورد اين خروج همکاري نمايند تا تندروان را از اشغال مناطق تخليه شده مانع شوند. در عين حال محمود عباس رئيس ادارۀ خود مختار فلسطين براي انجام مذاکرات با تندروان در باريکه غزه است تا آتش بس چهار ماهه اسرائيل وفلسطين را که ازدر اثر خشونتهاي دوروزه به خطر مواجه است حفظ نمايد. در اين خشونتها پنج نفر کشته شده اند.

XS
SM
MD
LG