لینک های دسترسی

سخنان وزير دفاع ايالات متحده در مورد زندانيان گوانتينامو


دانلد رمسفلد ، وزير دفاع امريکا ميگويد ايالات متحده ميخواهد توقيفي ها را از زندان گوانتاناموي کيوبا آزاد سازد اما نمي داند آنها را به کجا بر گرداند. وزير دفاع امريکا امروز پنجشنبه ، يک روز بعد از آنکه رئيس جمهور بش از اظهار در مورد مسدود شدن آن کمپ خود داري کرد ، در بروکسل صحبت مينمود. رمسفلد گفت در مورد گوانتانامو ، بشمول اين که اگر اين زندان بسته شود ، اين توقيفي ها بکجا فرستاده شوند ، سوالاتي زيادي موجود است. وي گفت مامورين امريکايي مايل اند تا زندانيان افغان وعراقي را به کشور هاي اصلي شان بر گردانند ، اما آن حکومات ، براي رسيدگي به اين زندانيان ، بايد زندان ها و سيستمهاي عدلي داشته باشند. بروز سه شنبه جمي کارتر ، سابق رئيس جمهور امريکا ، مسدود نمودن زندان گوانتانامو را تقاضا نمود. در آن زندان حدود ۵۴۰ توقيفي هاي جنگ عليه دهشت افگني بسر ميبرند. حکومت رئيس جمهور بش ، الزامات بد رفتاري با زندانيان گوانتانامو را تکذيب کرده ميگويد ، با زندانيان روش انساني و حرفه يي صورت ميگيرد.

XS
SM
MD
LG