لینک های دسترسی

شام جمعه - 1 (مطالب و گزارش هاي جالب ، فکاهييات ، آهنگ هاي دلپذير ، مصاحبه ها ، و تلفون هاي شما)


برخي از مطالب شامل در شام جمعه

۱. نيل آرمسترنگ و دعوائ قانوني او.

۲. ازدواج دو نيپالي در قلۀ کوۀ يوريست.

۳. اولين مسلمانان در کوۀ يوريست.

۴. و آهنگ ها و فکاهي هاي جالب.

XS
SM
MD
LG