لینک های دسترسی

Breaking News

رئيس  سابقۀ  خدمات استخباراتي اسرائيل  ميگويد  افراطيون  يهود  حملاتي را  بر عساکر  اسرائيلي  و حتي  صدراعظم براي  جلو گيري از  خروج از باريکۀ  غزه براه  خواهند انداخت


اُوَي ديشتر وظيفه اش را پنج سال بعد از آنکه بحيث رئيس قواي امنيتي شين بيت خدمت نمود ماه گذشته به پايان رسانيد. وي در مصاحبۀ با يک روزنامۀ اسرائيلي امروز گفت اريل شرون صدراعظم اسرائيل يک هدف حملات انتحاري يهوديان است. در عين زمان يک نظر پرسي جديد نشان ميدهد که پشتيباني اسرائيل از خروج از باريکۀ غزه به پنجاه و سه در صد تنزيل کرده است که يک کاهش شانزده فيصد را از ماه فبروري به اينطرف نشان ميدهد. مؤسسات نظر پرسي ميگويند اکثر اسرائيلي ها از آوشب روي اين طرح خسته شده اند. روز پنجشنبه محکمۀ عالي اسرائيل آخرين مانع را از سر راه خروج اسرئيل بر داشت و گفت طرح خروج از باريکۀ غزه و چهار آبادي کوچک يهودي نشين در ساحل غربي تخلفي از حقوق بشري ناقلين يهود نيست.

XS
SM
MD
LG