لینک های دسترسی

یک  سیاستمدار  برازندۀ  لبناني  ضد   سوريه   ميگويد   عُمال سوريه  هنوز هم در کشورش  بوده  و رهبران  مخالفين  حکومت را تربيه ميکنند


اين تبصره هاي وليد جنبلات بروز پنجشنبه در تلويزيون لبنان در حالي نشر گرديد که گزارشهاي خبري امريکا ميگويد مامورين ايالات متحده در مورد امکان يک دسيسۀ سوريه براي بي ثبات ساختن لبنان با سوأ قصد ها تشويش دارند. مامورين عالي رتبۀ ايالات متحده به روزنامۀ نيو ياک تايمز و واشنگتن پُست بروز چهار شنبه گفتند اطلاعات با اعتبار نشان ميدهد که سوريه يک فهرست مورد نظر سياستمداران لبنان را روي دست دارد. ادارۀ رئيس جمهور بُش قبلاً نگراني خود را دربارۀ يک طرح قتلهاي سياسي در لبنان بشمول رفيق حريري صدراعظم سابق در بيست و هشتم فبروري ابراز داشته بود. دمشق در تحت فشار بين المللي عساکر و عُمال استخباراتي اش را در ماه اپريل، بيست و نه سال بعد از نفوذ سياسي از لبنان بيرون کشيد. کوفي عنان منشي عمومي ملل متحد ميگويد شايد يک هيات را براي تائيد مجدد اينکه عُمال سوريه لبنان را ترک کرده اند دو باره به آنکشور اعزام نمايد.

XS
SM
MD
LG