لینک های دسترسی

Breaking News

قید دارائي يکي از شرکتها  به اتهام کمک به صدام حسين


مقامات امریکائي به بانک ها هدايت داده اند تا دارائي شرکتي را که در سوريه موقعيت دارد، به اتهام تهيهُ سامان آلات نظامي به صدام حسين رهبر مخلوع، قيد نمايند. وزارت ماليۀ ايالات متحده ، شرکت بين المللي (S-E-S) را متهم به جواز نامه هاي تجارتي تقلبي نموده که گفته ميشد سامان آلاتي جهت استفاده در سوريه فرستاده ميشد. وزارت ماليه مي گويد، در حقيقت سامان آلات به عراق فرستاده ميشد که تخطي از تعذيرات ملل متحد عليه آنکشور بود. وزارت ماليۀ ايالات متحده همچنان تعزيرات را عليه دو مقام رسمي اين شرکت ( جنرال زوهير شاليش) و (آصف شاليش) وضع نموده ، و آنها را متهم به کمک نمودن به (اودي) پسر صدام حسين، و (عبيد حميد محمود ال تکريت) يک سکرتر رياست جمهوري عراق جهت خارج شدن از آنکشور نموده است. مقامات ايالات متحده مي گويند، اين شرکت همچنان بعد از سرنگوني صدام حسين در سال ۲۰۰۳ جهت کمک به مقامات رسمي سابق آنکشور، وظايفي ها را پيشنهاد نموده است.

XS
SM
MD
LG