لینک های دسترسی

Breaking News

پاکستان قرباني تجاوز جنسي را از ممنوع الخروج اعلام کرده است


پاکستان زني را ممنوع الخروج از کشور اعلام کرده که يکي از شخصيت هاي پُر آوازه در قضيه تششدد عليه زنان است مامورين پاکستاني امروز شنبه گفتند نام مختارن مايي ،در فهرستي کساني قرار دارد که بخاطر امنيت خود شان از کشور خارج رفته نميتوانند اما مختارن ماي درمورد موافق نبوده ميگويد که حکومت بايد منع خروج اورا رفع سازد . وي گفت که پوليس در مقابل منزل او در ايالت پنجاب تعيبه شده است و به مختارن ماي اجازه نمي دهد که منزل را ترک کند تصميم حکومت بعد از ان صورت ميگيرد که يک محکمه در ايالت شرقي پاکستان ۱۲ مردي را که در ارتباط باين قضيه توقيف کرده بود، رها نموده است تجاوز جنسي از جانب شوراي دهات ، سه سال قبل دستور داده شده بود تا به برادر مختارن که با يک دختر از يک خانواده صاحب رسوخ رابطه داشت ، جزا داده شده باشد

XS
SM
MD
LG