لینک های دسترسی

اجلاسيه کشور هاي جنوب آسيا تا ماه نوامبر به تعويق افتاد


شوکت عزيز صدراعظم پاکستان ميگويد که اجلاسيه کشور هاي جنوب آسيا در بنگله ديش که دوبار به تعويق افتاده بود براي اواسط ماه نوامبر دائر خواهد شد شوکت عزيز که کشورش رياست دوراني انجمن همکاري کشور هاي جنوب آسيا را بعهده دارد امروز شنبه گفت که اجلاسيه منطقوي بتاريخ دوازدهم تا سيزدهم نوامبر در داکه دائر خواهد شد وي افزود که تمام رهبران هفت کشور اين گروه به اين تاريخ موافقه کرده اند اجلاسيه يک بار در ماه جنوري بعد از حادثه سونامي به تاخير افتاد و قرار شد در ماه فبروري دائر گردد اما هند ، اوضاع امنيتي در بنگله ديش و بحرانات سياسي نيپال را تذکر داده و عقب نشيني کرد سارک يک گروه هفت کشور است که از انکشافات اقتصادي و اجتماعي در جنوب آسيا حمايت ميکند. اعضاي اين کشور ها شامل هند، پاکستان ، بنگله ديش ، سري لانکا ، نيپال و جزائر مالديڤ ميباشند

XS
SM
MD
LG