لینک های دسترسی

وزراي ماليه کشور هاي  جي هشت به يک معامله تاريخي  نزديک شده اند


وزراي ماليه هشت کشور صنعتي جهان موافقت شانرا در مورد يک معامله تاريخي براي معافيت چهل مليارد دالر قروض کشور هاي فقير جهان ، امروز اعلام کردند گورتن برون ، وزير خزاين برتانيه اين توافق را امروز شنبه بعد از دو روز مذاکره در لندن اعلام نمود که درين مذاکرات وزران ماليه هفت کشور صنعتي جهان به شمول روسيه اشتراک داشتند . وي گفت که اين معامله معافيت فوري قروض هژده کشور را که اکثر ان در افريقا واقع است و احتمالا نه کشور ديگر را در يک تاريخ بعدي ، در بر دارد اين طرح قروض مربوط صندوق وجهي بين المللي ، بانک انکشاف افريقا و بانک جهاني را در بر ميگيرد رهبران گره جي هشت ، برتانيه ، کانادا ، فرانسه ، جرمني ، ايتاليا ، جاپان ، روسيه و ايالات متحده قرار است تصويب نهايي اين طرح را در اجلاسيه ماه آينده در سکاتلند انجام دهند

XS
SM
MD
LG