لینک های دسترسی

Breaking News

مامورين افغاني يک ونيم تن ترياک را ضبط و هفت قاچاقبر را دستگير کردند


مامورين حکومت افغانستان ميگويند اعضاي قواي خاص انسداد قاچاق يک و نيم تن ترياک را ضبط و هفت قاچاق بر را دستگير کرده اند.

مامورين ميگويند اين عمليات بروز يکشنبه در ولايت هلمند رخ داد که طي آن مامورين براي ۴۵ دقيقه با قاچاق بران تبادلۀ آتش کردند. درين تصادم يک قاچاقبر مجروح شد. هفتۀ گذشته مامورين افغاني ۲۱ تن ترياک و ۱۸۰ کيلوگرام هيروئين را در جريان يک سلسله حملات در ولايات هلمند و ننگرهار ضبط کردند.

توليدات ترياک در عهد طالبان کاهش يافته بود ولي افغانستان بار ديگر بزرگترين مؤلد مواد مخدر جهان گرديده است. حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان طي بازديد اخير خود در واشنگتن تعهد کرد که توليدات کوکنار را طي شش سال آينده محو خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG