لینک های دسترسی

اردوي امريکا: انفجار کنار جاده در افغانستان ۴ عسکر امريکائي و ترجمان شان را مجروح ساخت


قواي نظامي ايالات متحده در افغانستان ميگويد از اثر انفجار يک بم کنار جاده در جنوب شرق افغانستان چهار عسکر امريکائي و ترجمان افغان شان مجروح شدند. در يک بيانيه گفته شده که انفجار امروز در جريان گزمۀ عادي در شهر غزني رخ داد. بيانيه حاکيست که ارزيابي مقدماتي نشام ميدهد که هيچ يک از جراحات خطر جاني ندارد. بروز دوشنبه، چهار عسکر امريکائي وقتي مجروح شدند که يک بم افگن انتحاري در نزديک قندهار موتر مملو از مواد منفجرۀ خود را بر يک موتر نظامي ايالات متحده اصابت داد. شورشيان طالب مسؤليت آن حمله را ادعا کردند. در عين زمان، قواي نظامي گفت قواي ائتلاف به تعقيب يک تبادلۀ مختصر آتش بروز يکشنبه در نزديک قندهار، دو شورشي را کشته و ۱۲ تن ديگر را توقيف کرد. در هفته هاي اخير که افغانستان براي انتخابات پارلماني مجوزۀ ماۀ سپتمبر آمادگي ميگيرد، چريک ها حملات شان را در شرق و جنوب افغانستان تشديد کرده اند.

XS
SM
MD
LG