لینک های دسترسی

Breaking News

البرادعي: مفتشين ميخواهند بساحات نظامي ايران دسترسي داشته باشند


رئيس ادارۀ بين المللي انرژي اتمي از ايران تقاضا کرده تا به مفتشين اجازه بدهد از دو ساحۀ نظامي بار ديگر بازديد کنند. متخصصين آن اداره يکبار اين ساحات را تفتيش کرده اند ولي از بازديد مجدد آن منع گرديدند. محمد البرادعي که بروز دوشنبه براي يک دور سوم بحيث رئيس ادارۀ بين المللي انرژي اتمي تعيين گرديد در يک جلسۀ هيئت مديرۀ آن اداره در ويانا گفت از ايران خواستار خواهد شد تا از تفتيش هاي بيشتر ساحات پارچين و لويزان حمايت کند. مجتمع نظامي پارچين محلي است که ايالات متحده سؤ ظن دارد ايران شايد اجزاي پيشرفتۀ اسلحۀ اتمي را آزمايش ميکند. و لويزان در نزديک تهران ساحه ايست که ادارۀ بين المللي انرژي اتمي معتقد است ايران تجهيزاتي را ذخيره کرده که براي توليد برق و مواد مورد ضرورت اسلحۀ ذروي، هردو قابل استفاده است. ايران ميگويد که تکنالوژي ذروي ملکي را توليد مينمايد نه اسلحه را.

XS
SM
MD
LG