لینک های دسترسی

Breaking News

هفت طالب  شورشي مظنون و شش کارمند صحي در افغانستان کشته شد


جنگ بين شورشيان مظنون طالب و قواي ائتلاف امريکا و اردوي افغانستان باعث کشته شدن هفت تندرو گرديد در حاليکه يک حملۀ ديگر شورشيان به يک کلينک صحي ، يک داکتر وشش همکار وي را به قتل رسانيد.

پليس ميگويد حمله بالاي يک کلينک مستقل ، در ولايت خوست همسرحد با پاکستان ، بوقوع پيوست. شورشيان مظنون طالب برعمارت اين کلينک داخل شده هفت نفر را در ساعات ناوقت شب سه شنبه بضرب گلوله به قتل رسانيدند.

همچنان بروز سه شنبه مامورين گفتند بعد از آنکه شورشيان در سرحد بين قندهار وارزگان بالاي يک گزمه مشترک ائتلاف وافغان حمله کردند ، هفت تندرو در جريان زد وخورد کشته شد.

مامورين ميگويند چهار عسکر حکومتي افغانستان در اين جنگ زخمي شدند که با فرار تندروان در کوه هاي نزديک در حالي پايان يافت که تندروان زخمي هايشان را باخود ميبردند. چندين شورشي دستگير شده است .

XS
SM
MD
LG