لینک های دسترسی

يک قوماندان طالبان ميگويد اسامه بن لادن زنده وسلامت است


يک قوماندان طلبان مي گويد ، اسامه بن لادن رهبر گروه دهشت افگن القاعده و ملامحمد عمر ، رهبر طالبان ، هردو بعد از بيش از سه سالي که در حال فرار بوده اند ، زنده هستند.

اين قوماندان که خود را ملا اختر عثماني معرفي کرده است ، به تلويزيون خصوصي جي يي اوي پاکستاني گفته که لادن وعمرهردو صحتمند هستند. ولي او از ارائه محل اقامت آنها خود داري کرد. وي گفت ملا عمر بحيث رهبر مليشه هاي تندرو اسلامي که در سابق در افغانستان حکمروايي داشت ، باقي مانده است .

بقاياي طالبان بار ديگر فعاليت را آغاز کرده و بالاي قواي تحت رهبري امريکا در افغانستان که آن گروه را در سال ۲۰۰۱ از قدرت سقوط داد ، حمله مي کنند.

اين قوماندان طالبان که گفته ميشود معاون سابق ملا عمر بوده و حالا رهبري عمليات طالبان را عهده دار ميباشد ، درجريان اين مصاحبه يک تفنگ کلاشنيکوف را بدست داشت ونصف صورتش را با يک دستار سياه پوشانيده بود.

XS
SM
MD
LG