لینک های دسترسی

Breaking News

امان الله خان: در اواخر دهۀ ۸۰ ISI تندروان کشميري را تربيه کرد


امان الله خان رهبر جدائي طلبان کشمير مقيم پاکستان ادعا ميکند که ISI، ادارۀ استخبارات نظامي پاکستان در اواخر دهۀ ۱۹۸۰ تندروان کشميري را تربيه ميکرد. رهبر جبهۀ آزادي بخش جمو و کشمير ميگويد اين اقدام از طرفداري جنرال ضياالحق، حکمرواي نظامي وقت پاکستان بهره مند بود. او گفت که تعليمات ISI در اوائل دهۀ ۹۰ خاتمه يافت. امان الله خان اين ادعا را در نسخۀ جديد کتابش تحت عنوان "مبارزۀ دوامدار" نوشته است. پاکستان براي سالها اتهامات هند را در قسمت کمک بجدائي طلبان مسلح تکذيب کرده است.

XS
SM
MD
LG