لینک های دسترسی

رهبران اتحاديۀ اروپائي در جلسۀ قبل از ظهر نتوانستند بن بست بودجه را رفع کنند


رهبران اتحاديۀ اروپائي اولين جلسۀ مذاکرات روي بودجه را در حالي خاتمه دادند که علائمي از در هم شکستن بن بست روي سرنوشت مالي آن گروه ديده نميشود. ژاک شيرک، رئيس جمهور فرانسه امروز در جريان يک جلسۀ محرمانه در بروکسل به همتاهاي خود گفت برتانيه بايد از بازپرداخت چند مليارد دالري اي که هر سال از اتحاديۀ اروپائي دريافت ميکند، منصرف گردد. ژاک شيرک مرتبط ساختن تعديل تقاوي هاي زراعتي اتحاديۀ اروپائي را به بازپرداخت برتانيه رد کرد. در عين زمان، برتانيه تهديد کرد که هرنوع توافق را در بودجۀ شش ساله که بازپرداخت لندن را بدون اصلاحات عمومي در بودجه قطع ميکند، ويتو خواهد نمود. منابع ميگويند اين رهبران همچنان در مورد ساير نکات عمدۀ مسودۀ بودجه اختلاف نظر نشان داده بعضي تقاضا ميکردند که در پلان مصارف تنقيص بيشتر وارد کرده و سهميه هاي پولي کشورهاي عضو را کاهش دهند. بروز پنجشنبه، اين رهبران موافقه کردند تا پلان اتحاد بلاک را با يک قانون اساسي واحد بتعويق بياندازند و گفتند که بايد با مردم کشورهاي مربوطۀ شان دوباره در تماس شوند. اخيراً راي دهندگان در فرانسه و هالند قانون اساسي را رد کردند.

XS
SM
MD
LG