لینک های دسترسی

ادارۀ انرژي اتمي پلان امريکا را براي نظارت تصويب کرد


ادارۀ نظارت اتمي ملل متحد يک پيشنهاد ايالات متحده را مبني بر تشکيل يک کميته که معلوم نمايد آن اداره چگونه ميتواند مقررات امنيتي ذروي را اصلاح کند، تصويب کرده است. ادارۀ بين المللي انرژي اتمي اين پلان را امروز در جلسه اي در ويانا تصويب نمود. محمد البرادعي، رئيس اداره گفت کميتۀ جديد طرق تقويۀ بيشتر سيستم محافظتي اداره را جستجو کرده و سفارشات خود را به هيئت مديرۀ ۳۵ عضوي ارائه خواهد کرد. جکي سندرز، رئيس هيئت ايالات متحده گفت اين پلان يک قدم مهم در راۀ مقابله با چالش هايي خواهد بود که کورياي شمالي و ايران متوجه ميسازند. کورياي شمالي مفتشين ملل متحد را در سال ۲۰۰۲ اخراج کرده از معاهدۀ عدم انتشار اسلحۀ ذروي خارج شد و طي يک سال گذشته در بازگشت به مذاکرات شش کشوري روي پروگرام اسلحۀ ذروي خود تعلل نشان داده است. در عين زمان، ايران تحت انتقاد شديد واشنگتن قرار گرفته که مفتشين ملل متحد را در مورد پروگرام ذروي خود گمراه ميسازد.

XS
SM
MD
LG