لینک های دسترسی

پناه جويان در آستراليا بند دست خود را بريده اند


حد اقل ۱۳ نفر از توقيف شدگان در يک کمپ پناه جويان در آستراليا که اکثريت آنها را چيناييان تشکيل ميدهند امروز شنبه با اعتراض به عدم رهايي انها از جانب حکومت ، رگ هاي بند دست خود را بريده اند جان هاورد ، صدراعظم آستراليا بروز جمعه اعلام کرد که خانواده ها با فرزندان شان رها گرديد و در منازل تحت نظر انتقال داده ميشوند اما اين تصميم رهايي اعتراض کنندگان را دربر نميگرفت اداره مهاجرت و پناهندگي آستراليا اعتراف ميکند که يک گروه توقيف شدگان در مرکز توقيف ويلا وود در سدني ، به انچه که انها « صدمه بجان خود » ميخوانند دست زده اند اما کسي انتحار نکرده است يک نطاق اداره دفاع حقوق پناهندگان ميگويد که بعضي از توقيف شدگان فکر ميشود با اخراج از آستراليا روبرو ميباشند در عين حال يک زن منتظر تصميم درخواست پناهندگي خود ميباشد

XS
SM
MD
LG