لینک های دسترسی

تصويب قانون انتخابات توسط اداره فلسطينيان


پارلمان فلسطينان يک قانون جديد انتخابات را به تصويب رسانيده که مانعي راکه انتخابات را براي پارلمان جديد بميان اورده بود از بين ميبردارد اين قانون يک نظام مختلط انتخاباتي را ايجاد ميکند که نصف از اعضاي پارلمان از جانب حوزه ها و نصف ديگر ان ازبين کانديد هاي احزاب سرتاسري انتخابات ميگردد اختلاف در مورد نظام راي دهي باعث تاخير انتخابات در اوايل همين ماه گرديد که اکنون تاريخ ان براي اواسط جولاي تعين شده است اما روز معين ان هنوز معلوم نيست

XS
SM
MD
LG