لینک های دسترسی

ريس امور خارجۀ امريکا انتخابات ايران را تقيبح کرده است


کاندليزا رايس وزير خارجۀ ايالات متحدۀ امريکا انتخابات رياست جمهوري ايران را تقبيح نموده گفت ازينکه ملاهاي غير انتخابي ، تعين گر کانديدان انتخابات بودند ، انتخابات عاري از ديموکراسي است.

اظهارات امروزي کاندليزا رايس در بيت المقدس ، بعد از انکه مهدي کروبي ، يکي از کانديدان که به درجۀ سوم قرار گرفته و بخاطر آن ، محافظه کاران ايران را به تقلب در انتخابات متهم نموده است ، نشر شد.

علی اکبر رفسنجانی یکی از روساي جمهور سابق ايران و رقيب غير متوقعه او ، محمود احمدي نژاد ، اينک در خلال اتهام دال بر تقلب در انتخابات ، راه يک دور ثاني انتخابات رياست جمهوري ايران را در پيش دارند.

مهدي کروبي که در مقام سوم قرار گرفته و يک ملا و عضو سابق پارلمان ايران است ، سخت گيران محافظه گراي ايران را تهديد کرده است که براي جاه دادن احمدي نژاد در مقام دوم و قادر ساختن او به مبارزه در يک دور ثاني انتخاباتي ، با آراي انتخاباتي دست بازي کرده است.

کروبي ميگويد تا هنگاميکه رهبر مذهبي ايران در زمينه امر يک تحقيق را نداده است ، به طرح ادعاي خود ، در ملاي عام ، ادامه خواهد داد.

احمدي نژاد ، شاروال تندرو شهر تهران و شخصکه دربين هفت داوطلب برجسته در آخرين پلکان قرارداشت ، با قرار گرفتن اش در مقام دوم بروز جمعه ، بسياري افراد را دچار تعجب ساخت. او در همه بررسي هاي افکار عامه ، در عقب ساير رقبا قرار داشت و گفته ميشد ساحه طرفداران او منحصربه تهران بوده است .

انتخابات رياست جمهوري ايران ، بعد از اينکه هيچ يک از داوطلابان رياست جمهوري نتوانستند به اخذ ۵۰ جمع يک راي موفق گردند، بطور بيسابقه به يک دور ثاني انتخابات انتقال يافت.

XS
SM
MD
LG