لینک های دسترسی

Breaking News

فرود آمدن اضطراري يک طياره مسافربري امريکا در ايران


مقامات ايران ميگويند ، طياره يک شرکت هوائي تجارتي امريکا ، بعد از مقابل شدن با مشکلات تخنيکي در کارگو ، بطور اضطراري در تهران بزمين فرود آمد . طياره شرکت هوائي « نارت ويست دي سي ۱۰» با ۲۵۵ مسافر و عمله آن ، امروز يکشنبه ، حين پرواز از بمبئي به امستردام ، دچار حالت اضطرار شد. مقامات هوانوردي ملکي ايران ميگويند ، هيچ کس از راکبين طياره صدمه نديده و در حاليکه طياره تحت ترميمات قرار گرفته است به مسافرين و عمليه طياره در يک ترمينل ميدان هوائي مهر آباد رسيدگي بعمل مي آيد . ايالات متحده و ايران، روابط ديپلومايک ندارند و بين دو کشور کدام پرواز مستقيم طياره هم وجود ندارد . واشنگتن روابط اش را با تهران بعد ازانقلاب اسلامي ايران و اشغال سفارت امريکا در تهران ، که منتج به گروگان گيري ۵۲ تن از امريکائييان براي ۴۴۴ روز گرديد ، قطع کرد .

XS
SM
MD
LG