لینک های دسترسی

ايران بعضي از آراي انتخابات رياست جمهوري را شمارش مجدد ميکند


شوراي نگهبان ايران شمارش مجدد قيدي در حدود ۱۰۰ صندوق آراي راي گيري انتخابات رياست جمهوري هفتۀ گذشته را بعد از ادعاهاي تقلب گسترده هدايت داد. تلويزيون دولتي ميگويد شوراي تندرو غير انتخابي اين شمارش مجدد را در مورد صندوق هاي آراي تهران، قم و مشهد هدايت داد. علي اکبر هاشمي رفسنجاني که در انتخابات سبقت داشت و دو کانديد اصلاح طلب که شکست خورده اند تندروان را به بي نظمي ها ي ادعا شده در انتخابات روز جمعه ربط داده اند. اين ادعا ها بعد ازان صورت گرفت که محمود احمدي نژاد شهردار محافظه کار تهران بطور غير مترقبه اي در درجۀ دوم بعد از رفسنجاني قرار گرفت. نتيجۀ انتخابات رياست جمهوري بعد از دور دوم انتخابات بين اين دو نفر بتاريخ ۲۴ جون معلوم خواهد شد. در عين زمان مقامات توزيع شمارۀ امروزي دو روزنامۀ اصلاح طلب را که نامۀ مهدي کروبي را چاپ کرده بودند منع نمودند. مهدي کروبي که در انتخابات روز جمعه در درجۀ سوم قرار گرفته بود اتهام وارد کرده که مقامات بمنظور تضمين اينکه يک محافظه کار در دور دوم انتخابات اشتراک کند دران تقلب کرده اند.
XS
SM
MD
LG