لینک های دسترسی

هند يک راکت برد متوسط زمين بهوا را آزمايش کرد


هند براي دومين بار طي سه روز گذشته يک راکت برد متوسط زمين بهوا را مؤفقانه آزمايش کرده است. مقامات دفاعي هند ميگويند اين آزمايش امروزي در مرکز عمدۀ آزمايش آن کشور در چندي پور واقع در ايالت ساحل شرقي اوريسا، صورت گرفت. آنها ميگويند اين راکت موسوم به آکاش يعني آسمان از يک سکوي سيار پرتاب گرديد. اين راکت برد تقريباً ۲۵ کيلومتري داشته و يک کلاهک ۵۰ کيلوگرامه را ميتواند حمل کند. اين راکت يکي از پنج راکتي است که توسط تصدي دولتي تحقيقات و انکشاف دفاعي توليد ميشود. هند و پاکستان که رقباي داراي اسلحۀ ذروي اند بطور عادي سيستم هاي راکت شان را آزمايش ميکنند. آنها موافقه اي دارند که بموجب آن قبل از اجراي آزمايش بايد همديگر را در جريان قرار دهند.

XS
SM
MD
LG