لینک های دسترسی

سودان از اتهامات جاسوسي عليۀ کارمندان سازمان بشري منصرف شد


سازمان امدادي بين المللي دوکتوران بدون سرحد امروز اعلام کرد که مقامات سودان از اتهامات جنائي عليۀ دو کارمند آن سازمان منصرف شده اند. پال فورمن و ڤنسنت هوت ماۀ گذشته بعد ازان توقيف شدند که گواهي صدها زني را منتشر کردند که در منطقۀ آشوب زدۀ دارفُر، مورد تجاوز قرار گرفته بودند. هر دو نفر به جاسوسي، انتشار اطلاعات غلط و صدمه زدن به جامعۀ سودان متهم شده بودند. پال فورمن، رئيس دفتر نمايندگي دوکتوران بدون سرحد در سودان و ڤنسنت هوت آمر دفتر سازمان در دارفر است. در حدود ۲۰۰ هزار نفر طي دو سال جنگ بين مليشياي عرب تحت الحمايۀ خرطوم و قواي شورشي کشته و مليون ها نفر ديگر بيجا شده اند.

XS
SM
MD
LG