لینک های دسترسی

Breaking News

موافقۀ حکومت پاکستان  به مسترد نمودن پاسپورت مختارن ماي


يک زن پاکستاني که به دستور شوراي دهاتيان مورد تجاوزجنسي توسط يک گروه قرار گرفته بود اظهار ميکند که حکومت وعده داده است چون ممانعت بر مسافرت وي لغو شده ، پاسپورت اورا بوي واپس خواهد داد مختارن ماي ميگويد که نيلوفربختيار وزير انکشاف زنان روز سه شنبه بوي تلفون کرده و اطلاع داده است که پاسپورت اورا برايش پس ميدهند اما مختارن اظهار ميدارد که به اين زودي ها قصد مسافرت به خارج را ندارد زيرا محکمه عالي پاکستان تاريخي را براي هفته آينده در مورد بررسي به قضيه او تعيين کرده است حکومت ميگويد که مسافرت مختارن ماي را بخاطري منع قرار داد که گروههاي حقوق بشري ازقضيه وي براي صدمه رساندن به شهرت پاکستان استفاده خواهند کرد يک شوراي دهات در سال ۲۰۰۲ در بدل اينکه برادر مختارن ماي با زني از قبيلۀ رقيب رابطه داشته است تجاوز دسته جمعي را دستور داده بود دوازده نفري که توقيف شده بودند بعدا رها گرديدند

XS
SM
MD
LG