لینک های دسترسی

چهار جناح دخيل در صلح شرق ميانه خواستار همکاري بين اسرائيل و فلسطينيان شد


ايالات متحده و متحدين عمدۀ آن از اسرائيل و فلسطينيان تقاضا کردند تا از هرنوع تشديد خشونت به پيشواز خروج اسرائيل از غزه جلوگيري کنند. کاندليزا رايس، وزير خارجۀ ايالات متحده با مامورين روسيه، اتحاديۀ اروپائي و ملل متحد امروز در لندن ملاقات کرد تا عمليۀ صلح شرق ميانه را مورد بحث قرار دهد. آنچه جناح هاي چهارگانه براي شرق ميانه خوانده ميشود از اسرائيل تقاضا کرد تا مشکلات فلسطينيان را در اراضي اشغالي رفع کند و از فلسطينيان تقاضا کرد تا با خشونت تندروان برخورد نمايد. در تل ابيب، ديشب مامورين اسرائيل و فلسطيني ملاقات کردند تا خروج مجوزۀ اسرائيل را که در ماۀ آگست شروع خواهد شد مورد بحث قرار دهند. در عين زمان، مامورين اسرائيلي ميگويند هدف قراردادن تندروان را براي قتل، که از ماۀ فبروري باينطرف متوقف شده، از سرگرفته است. اسرائيل درين هفته دو حملۀ ناکام را در غزه براه انداخت. صائب ايرکات، رئيس هيئت فلسطيني در مذاکرات تصميم اسرائيل را منحيث تهديدي بصلح محکوم کرد.

XS
SM
MD
LG