لینک های دسترسی

Breaking News

قواي افغاني و ايالات متحده به عمليات ضد طالبان خاتمه دادند


قواي افغاني و ايالات متحده بعد از کشتن بيش از ۱۰۰ شورشي به تازه ترين عمليات ضد طالبان شان در جنوب افغانستان خاتمه دادند ولي نتوانستند قوماندان هاي عمده را که درانجا پنهان شده بودند بيابند. طيارات جنگي و هليکوپترهاي محاربوي ايالات متحده درين عمليات که در يک منطقۀ بين ولايات قندهار و زابل رخ داد، اشتراک داشتند. وزارت داخلۀ افغانستان گفت اين عمليات ظهر امروز خاتمه يافت و اينکه قوماندان هاي ارشد درانجا پنهان شده بودند، تائيد نگرديده است. يک نطاق وزارت داخله گفت که اکثر دهشت افگنان کشته شدند ولي يک تعداد کم از سرحد گذشته و به پاکستان فرار کردند. او گفت طالباني که دستگير شدند بمقامات گفتند که قوماندان هاي ارشد تا روز سه شنبه هم در منطقه بودند. اما او گفت درين شک دارد که قوماندان هاي ارشد با باقي ماندن درانجا خود را بخطر معروض ميکردند.

XS
SM
MD
LG