لینک های دسترسی

Breaking News

شام جمعه -  ۳ (با همکاري نجيبه خليل و روف مهرپور ، مطالب جالب ، فکاهيات ، آهنگ هاي از امير جان صبوري، مهوش ، تميم جان و احمد ظاهر.)


پروگرام شام جمعه با همکاري نجيبه خليل و روف مهرپور ، مطالب جالب ، فکاهيات ، آهنگ هاي از امير جان صبوري ، مهوش ، تميم جان و احمد ظاهر.

XS
SM
MD
LG