لینک های دسترسی

Breaking News

از بين بردن هشتاد تن ترياک ، خاشخاش ، و هيروهين در پاکستان و افغانستان


افغانستان و پاکستان بخاطر تجليل از روز بين المللي عليه سؤ استفاده از مواد مخدر که از طرف ملل متحد برگذار ميگردد ، اضافه تر از هشتاد تن خاشخاش ، ترياک و هيروئين را از بين بردند.

مقامات رسمي افغانستان مي گويند ، مامورين مبارزه عليه مواد مخدر به روز يکشنبه ، در حدود شصت تن خاشخاش ، هيروئين ، و ترياک را در سراسر افغانستان از بين بردند.

آنها مي گويند بزرگترين ذخيره در شهر کابل از بين برده شد. اين ذخيره شامل سيزده تن ترياک ، نه تن خاشخاش ، دو تن هيروئين ، و شش تن از مواد مخدر ديگر بود.

در پاکستان ، مقامات در کراچي اضافه تر از بيست تن مواد مخدرغير قانوني را که توسط مؤظفين سرحدي ضبط گرديده بود ، آتش زدند.

قاچاقبران مواد مخدر اکثرا ازً پاکستان بحيث نکتهُ ترانزيت ، جهت انتقال مواد مخدر به بازار هاي پر منفعت اروپا ، استفاده مي نمايند. مقامات پاکستاني معتقد اند که مقدار بيشتر مواد مخدر از افغانستان ، بزرگترين کشور توليد کنندۀُ ترياک جهان ، سرچشمه مي گيرد.

XS
SM
MD
LG