لینک های دسترسی

Breaking News

وقوع يک انفجار مهيب در قطاري از عراده هاي حامل اسلحه و مهمات در افغانستان.


در افغانستان ، يک انفجار عظيم در قطاري از عراده هاي که مواد منفجره و اسلحه را جهت خريب ، بيک محل دور دست ، حمل مينمودند ، باعث هلاکت دو عسکر آلماني و حد اقل ۵ افغان شده است.

مامورين افغان ميگويند اين انفجار که بروز شنبه در ولايت شمالي تخار رخ داد ، يک واقعۀ تصادفي بوده است. همچنان ، طبق گفتۀ اين مامورين ، در اثر اين انفجار ، يک عسکر آلماني و شش افغان مجروح شده اند.

به اساس گزارش آژانس خبري اسو شيتت پرس ، حامد کزري ، رئيس جمهورافغانستان ، بخاطر اين واقعه عميقا اظهار تاثر کرده است.

حدود ۲۰۰۰ عسکر آلماني که جز قوائ بين المللي مساعدت هاي امنيتي ، برهبري ناتو ، را در افغانستان تشکيل ميدهند ، در امور امنيتي مشغول کار بوده و در اين راستا ، اسلحه و مواد منفجره را از نزد ميليشيه ها ، جهت تخريب آن ، جمع آوري مي مينمايند.

قواي بين المللي مساعدت امنيتي درافغانستان ، حدود هشت هزار عسکر دارد .

XS
SM
MD
LG