لینک های دسترسی

Breaking News

عربستان سعودي فهرست تازۀ ۳۶ تندرو تحت تعقيب را منتشر کرد


عربستان سعودي يک فهرست تازۀ در حدود ۳۶ تندرو تحت تعقيب را که به داشتن ارتباط به حملات دهشت افگني طي دو سال گذشته دران کشور مظنون هستند، منتشر کرد. مامورين ميگويند ۲۹ تن ازين مظنونين اتباع عربستان سعودي هستند. سايرين شامل سه تبعۀ چاد، يک تبعۀ المغرب، يک تبعۀ کويت، يک تبعۀ يمن و يک تبعۀ موريتانياست. گمان برده ميشود که در حدود ۱۵ تن ازين ۳۶ نفر در داخل عربستان سعودي بسر ميبرند. وسايل نشراتي رسمي عربستان سعودي امروز اين فهرست را چاپ کردند. اين سومين فهرستي است که مقامات در سال هاي اخير نشر کرده اند. از سال ۲۰۰۳ باينطرف، عربستان سعودي صحنۀ يک سلسله حملات دهشت افگني عليۀ اتباع آن کشور و خارجيان بوده است. ازان وقت تا بحال قواي امنيتي ده ها تندرو را کشته و يا توقيف کرده است.

XS
SM
MD
LG