لینک های دسترسی

Breaking News

شرون بمخالفين خروج از غزه هشدار داد


اريل شرون، صدراعظم اسرائيل به يهودان مليت پرست افراطي که مخالف پلان خروج از غزه هستند هشدار شديد داده ميگويد مخالفت تشدد آميز بخروج از غزه تهديدي بديموکراسي در اسرائيل است. اريل شرون امروز طي صحبتي در راديو اسرائيل تبصره هاي خود را متوجۀ آنچه او ناقلين اقليت ياغي خواند، نمود که بروز يکشنبه با عساکري جنگيدند که براي تخريب خانه ها در مسکونۀ غزه اعزام شده بودند. در حدود ۲۰ نفر، بشمول ۱۰ عسکر، دران زدوخوردها مجروح گرديدند. صدراعظم اسرائيل همچنان تقاضاهاي راست گرايان را از عساکر جهت عدم پيروي از اوامر خروج از غزه که قرار است در ماۀ آگست آغاز يابد، محکوم کرد. اندکي بعد از صحبت صدراعظم اسرائيل، يک ديوان نظامي آن کشور، عسکري را که از اوامر روز يکشنبه مبني بر کمک در تخريب ساختمان ها در غزه سرپيچي کرده بود، به ۵۶ روز زندان محکوم کرد. گروه هاي ناقلين سوگند ياد کرده اند که مانع خروج شوند و از عساکر اسرائيلي تقاضا کرده اند تا از هدايت خروج سرپيچي کنند.
XS
SM
MD
LG