لینک های دسترسی

Breaking News

انان بمناسبت شصتمين سالگرد تاسيس ملل متحد سخنراني کرد


کوفي انان، منشي عمومي ملل متحد امروز در مجمع عمومي ملل متحد بمناسبت شصتمين سالگرد تاسيس آن سازمان بيانيه ايراد کرد. کوفي انان با در نظر داشت کنفرانس سران ماۀ سپتمبر در مورد انکشاف اقتصادي گفت هيچگاهي چند هفته بر فقراي جهان باين اندازه تاثير نداشته است. او از رهبران جهان تقاضا کرد تا از اهداف انکشافي او پشتيباني کنند و گفت بينوائي بيمعني در جهان ما نبايد وجود داشته باشد. او طي بيانيه اي که قبل از مراسم صادر گرديده گفته است که ملل متحد در قسمت امحاي امراض، حفظ صلح، سازمان دادن انتخابات و کمک به مصيبت رسيدگان آفات طبيعي در سراسر جهان مؤفق بوده است. او خاطر نشان ساخت که آن سازمان جهاني همچنان ناکامي هائي داشته است و بدترين آنرا نسل کشي سال ۱۹۹۴ رواندا خواند. ملل متحد در مورد اصلاحات وسيعي مباحثه داشته است. ملل متحد بتاريخ ۲۵ جون سال ۱۹۴۵ با امضاي منشور آن توسط ۵۰ کشور تاسيس گرديد.

XS
SM
MD
LG