لینک های دسترسی

Breaking News

خطابه بش واکنش هاي متفاوت جهان را باعث شده است


آستراليا متحد کليدي ايالات متحده از رئيس جمهور بش بخاطر تعهد تعقيب عين ميسر در عراق ستايش نموده در حاليکه اعضاي پارلمان ضد جنگ برتانيه/ وي را به خيانتکاري ملزم ساخت . در واکنش جهاني در مقابل خطابه رئيس جمهور بش جان اندرسن صدراعظم سرپرست آستراليا کانبيرا با رئيس جمهور امريکا هم عقيده است که قرباني ها در عراق بخاطر دموکراسي و آزادي صورت ميگيردو ازرش آنرا دارد. آتسراليا حدود ۹۰۰ عسکردر عراق دارد. اندرسن در حاليکه جان هاورد صدراعظم آستراليا در مرخصي ميباشد، بجاي وي کار ميکند. در لندن خطابه رئيس جمهور بش از جانب منتقدين جنگ عراق بشدت مورد انتقاد قرار گرفت .

XS
SM
MD
LG