لینک های دسترسی

خطابه بش واکنش هاي متفاوت جهان را باعث شده است


آستراليا متحد کليدي ايالات متحده از رئيس جمهور بش بخاطر تعهد تعقيب عين ميسر در عراق ستايش نموده در حاليکه اعضاي پارلمان ضد جنگ برتانيه/ وي را به خيانتکاري ملزم ساخت . در واکنش جهاني در مقابل خطابه رئيس جمهور بش جان اندرسن صدراعظم سرپرست آستراليا کانبيرا با رئيس جمهور امريکا هم عقيده است که قرباني ها در عراق بخاطر دموکراسي و آزادي صورت ميگيردو ازرش آنرا دارد. آتسراليا حدود ۹۰۰ عسکردر عراق دارد. اندرسن در حاليکه جان هاورد صدراعظم آستراليا در مرخصي ميباشد، بجاي وي کار ميکند. در لندن خطابه رئيس جمهور بش از جانب منتقدين جنگ عراق بشدت مورد انتقاد قرار گرفت .

XS
SM
MD
LG