لینک های دسترسی

Breaking News

امر ايريل شارون صدراعظم اسرائيل به قواي امنيتي در رابطه با اتخاذ تدابير ضروري در جريان اعتراضات امروز چهارشنبه


شارون در کابينه امنيتي کشور گفت وي به گروه هاي مخالف پلان تخليه باريکه غزه اجازه نخواهد داد تا وضع کشور را مختل سازند. وي در حالي حرف ميزد که دشمنان پلان مجوزه خروج ، ميخ ها و مواد نفتي را بروي جاده هاي بزرگ در نزديک ميدان هوايي بين المللي اسرائيل پراگنده ساختند.

قبلاً قواي اسرائيل در جنوب باريکه غزه يک گروه ناقلين را از موضعي که بطور غيرقانوني اعمار کرده بودند اخراج کردند. اين اقدام يک شورش پرتاب سنگ را تحريک کرد که در جريان آن ناقلين باشندگان فلسطيني نزديک محل را هدف قراردادند.

حد اقل سه نفر در جريان اين زدوخورد زخمي شدند. ميناخم معظوظ مدعي العموم اسرائيل گفت تا کنون ۳۰۰ امر بازداشت عليه آن اعتراض کنندگاني ثبت شده که در مسدود نمودن جاده ها دست داشته اند.

XS
SM
MD
LG