لینک های دسترسی

امر ايريل شارون صدراعظم اسرائيل به قواي امنيتي در رابطه با اتخاذ تدابير ضروري در جريان اعتراضات امروز چهارشنبه


شارون در کابينه امنيتي کشور گفت وي به گروه هاي مخالف پلان تخليه باريکه غزه اجازه نخواهد داد تا وضع کشور را مختل سازند. وي در حالي حرف ميزد که دشمنان پلان مجوزه خروج ، ميخ ها و مواد نفتي را بروي جاده هاي بزرگ در نزديک ميدان هوايي بين المللي اسرائيل پراگنده ساختند.

قبلاً قواي اسرائيل در جنوب باريکه غزه يک گروه ناقلين را از موضعي که بطور غيرقانوني اعمار کرده بودند اخراج کردند. اين اقدام يک شورش پرتاب سنگ را تحريک کرد که در جريان آن ناقلين باشندگان فلسطيني نزديک محل را هدف قراردادند.

حد اقل سه نفر در جريان اين زدوخورد زخمي شدند. ميناخم معظوظ مدعي العموم اسرائيل گفت تا کنون ۳۰۰ امر بازداشت عليه آن اعتراض کنندگاني ثبت شده که در مسدود نمودن جاده ها دست داشته اند.

XS
SM
MD
LG