لینک های دسترسی

پاکستان يک مرد  مسيحي را  بخاطر ادعاي بي حرمتي به قران باز داشت  کرده است


مقامات درشمالغرب پاکستان يک مرد مسيحي را باز داشت کرده اند که به بي احترامي به قران کتاب مقدس مسلمانان متهم ميباشد. پليس ميگويد اين واقعۀ ادعا شده در ساعات ناوقت روز سه شنبه در نو شهره واقع در حدود ۴۰ کيلومتري شرق پشاور رخ داد. آنها گفتند، اين مرد بعد از آنکه همسايگان وي شکايت کردند که وي ورق هاي قران را ميسوزاند، باز داشت شد. يک گروه از مسلمانان خشمگين بعد از باز داشت آن مرد بروي جاده ها بر آمده و مجازات سريع اين مرد را تقاضا نمودند. بعضي اشخاص داخل اين جمعيت به درمسال هندوان در نزديک آن محل حمله نمودند. پليس حد اقل پنج نفر را بخاطر اين شورش باز داشت کرد. باساس قوانين پاکستان بي حرمتي به اسلام، پيامبر اسلام ويا قران توهين بمقدسات تلقي ميشود وجزاي آن اعدام است .

XS
SM
MD
LG