لینک های دسترسی

Breaking News

متحدين رئيس جمهور منتخب ايران اين گزارش ها را تکذيب ميکنند که او در موضوع گروگان گيري سال ۱۹۷۹ دست داشت.


متحدين رئيس جمهور منتخب ايران اين ادعاهاي چندين امريکائي را که بيش از ۲۵ سال قبل در ايران گروگان گرفته شده بودند تکذيب ميکنند که در اسارات آنها او نقش کليدي داشته است.

مشاورين محمود احمدي نژاد و چندين گروگان گير سال ۱۹۷۹ اصرار ميورزند که او دران مقابلۀ بين المللي سهيم نبود. چندين گروگان سابق طي مصاحبه ها با وسايل نشراتي امريکا احمدي نژاد را يک شخص بيرحم خواندند که اسرا را مورد تحقيق قرار داده بود.

اما ساير گروگانان ميگويند او را بياد ندارند. احمدي نژاد که در زمان گروگان گيري در سنين بيست و چند قرار داشت بصورت علني موضوع را مورد بحث قرار نداده است. قصر سفيد ميگويد در مورد اين ادعاها تحقيقات ميکند.

يک دسته از محصلين تندرو ايراني در ماۀ نومبر سال ۱۹۷۹ بر سفارت ايالات متحده در تهران حمله کرده و ۵۲ امريکائي را براي مدت ۴۴۴ روز گروگان گرفته بودند.

XS
SM
MD
LG