لینک های دسترسی

کماندوهاي اسرائيل بر يک هوتل در غزه حمله کرده و احتجاج کنندگان خروج اسرائيل را برون کردند.


کماندوهاي پوليس اسرائيل بر يک هوتل در يک مسکونۀ غزه حمله کرده و يهودان تندروي را که بعنوان احتجاج عليۀ خروج مجوزۀ اسرائيل ازان قلمرو ، خود را درانجا قيد کرده بودند ، اخراج نمودند.

شاهدان عيني ميگويند اندکي بعد ازانکه حکومت بمنظور جلوگيري از دخول افراطيون ضد خروج، مسکونه هاي يهودي غزه را يک منطقۀ ممنوعۀ نظامي اعلام کرد، پوليس دروازه هاي هوتل را درهم شکسته و به آن داخل شد.

خبرنگاران راديوي اسرائيل در محل گفتند کماندوها احتجاج کنندگاني را که جيغ ميزدند کشان کشان از هوتل ساحلي در مسکونۀ گوش کتيف برون کشيده و بداخل بس ها انداختند. اين اقدام امروزي يک روز بعد ازان صورت ميگيرد که اريل شرون ، صدراعظم اسرائيل سوگند ياد کرد مانع اخلال خروج مجوزۀ ماۀ آگست توسط دسته هاي بي بند وبار خواهد شد.

ديروز همچنان تصادماتي بين مخالفين خروج و عساکر اسرائيلي صورت گرفت و يک تعداد زياد احتجاج کنندگاني که راه ها را در سراسر اسرائيل مسدود کرده بودند، توقيف شدند.

XS
SM
MD
LG