لینک های دسترسی

بش قبل از کنفرانس سران هشت کشور بزرگ صنعتي افريقا را مورد بحث قرار ميدهد.


جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده يک سلسله اقدامات را جهت برون کشيدن کشورهاي افريقائي از فقر اعلام کرده گفت يک قارۀ مرفۀ افريقا بمطالح تمام جهان خواهد بود. جورج بش امروز در واشنگتن صحبت کرد. تبصره هاي او در آستانۀ کنفرانس سران گروۀ هشت کشور صنعتي جهان در اسکاتلند منتشر شد که عمدتاً بر انکشاف در افريقا و فسخ پيشنهادي ۴۰ مليارد دالر قرضه متمرکز خواهد بود. جورج بش، رئيس جمهور ميگويد برون کشيدن افريقا از فقر بيشتر از صرف ادان کمک بکشورهاي فقير ميباشد.

XS
SM
MD
LG