لینک های دسترسی

Breaking News

نظرات متعلمين مسلمان از کشور هاي اسلامي در مورد امريکا


پس از حملات يازده سپتمبر سال ۲۰۰۱ در ايالات متحده ، ديد امريکاييان در برابر مسلمانان چه گونه ميباشد؟ درين مورد ، ديد چند متعلم مسلمان را که سالي را در امريکا سپري نموده اند ، بشنود.

XS
SM
MD
LG