لینک های دسترسی

مواصلت وزير عدليه ايالات متحده به  بغداد 


مدعي العموم رئيس جمهور ودر عين حال وزير عدليه ايالات متحده در يک مسافرت غير مترفقبه جهت تبارز حمايت از حکومت عراق وارد بغداد شده است . البرتو گنزاليز وزير عدليه امريکا حين بازيد از عساکر امريکائي و مامورين عراقي در بغداد ، مورد حمايت شديد امنيتي قرار گرفت . خبرنگاراني که باگونزاليز به عراق مسافرت کرده بودند ميگويند گزنزاليز تصميم گرفت درآستانه حلول روز استقلال ملي ايالات متحده به عراق مسافرت کند تا بدين وسيله به حکومت عراق تعهد ايالات متحده را رابه ديموکراسي ، برغم حملات مستدام شورشيبان ، نشان بدهد .

XS
SM
MD
LG