لینک های دسترسی

Breaking News

مواصلت وزير عدليه ايالات متحده به  بغداد 


مدعي العموم رئيس جمهور ودر عين حال وزير عدليه ايالات متحده در يک مسافرت غير مترفقبه جهت تبارز حمايت از حکومت عراق وارد بغداد شده است . البرتو گنزاليز وزير عدليه امريکا حين بازيد از عساکر امريکائي و مامورين عراقي در بغداد ، مورد حمايت شديد امنيتي قرار گرفت . خبرنگاراني که باگونزاليز به عراق مسافرت کرده بودند ميگويند گزنزاليز تصميم گرفت درآستانه حلول روز استقلال ملي ايالات متحده به عراق مسافرت کند تا بدين وسيله به حکومت عراق تعهد ايالات متحده را رابه ديموکراسي ، برغم حملات مستدام شورشيبان ، نشان بدهد .

XS
SM
MD
LG