لینک های دسترسی

اختطاف يک دپلومات عاليرتبهُ مصري در عراق


سفير مصر در عراق به روز يک شنبه توسط مردان مسلح در بغداد اختطاف گرديد. اختطاف، اندکي بعد از آن صورت گرفت که حکومت قاهره اعلام نمود که مصر اولين کشور عربي خواهد بود که روابط کامل سياسي را با حکومت جديد عراق برقرار مينمايد.

مقامات مي گويند مردان مسلح (ايهاب الشريف) را به روز شنبه در نزديکي منزلش اختطاف نموده و در تول بکس يک موتر داخل نمودند. سال گذشته يک دپلومات ديگر مصري اختطاف گرديد، وي قبل از رهائي اش ، براي چند روز گروگان نگهداشته شده بود.

در عين زمان مقامات عراقي مي گويند ادعا هاي را مورد برسي قرار ميدهند که گويا بعضي از قواي امنيتي عراق دستگيري هاي غير قانوني و زجر و شکنجه را بر عليه شورشيان مظنون انجام داده اند.

اين بيانات مقامات عراقي بعد از آن به عمل آمد که يک روزنامهُ (آبزرور) برتانيه گذارش داد که فوتو هاي از شورشيان مظنون را دارند که مورد لت و کوب پوليس قرار گرفته اند.

همچنان به روز يک شنبه، البرتو گنزالس وزير عدليهُ ايالات متحده سفر غير مترقبهٌ يک روزه را به عراق انجام داد تا با صدراعظم عراق و عساکر امريکائي در آنکشور ملاقات نمايد.

XS
SM
MD
LG