لینک های دسترسی

نيپال سه زنداني سياسي را آزاد کرد


مقامات نيپالي يک تن از فعالين حقوق بشر، يک سياستمدار ارشد و يک رهبر محصلين را آزاد کرده است که به تعقيب غصب قدرت توسط گيانندرا پادشاۀ آن کشور توقيف شده بودند. يک مامور محکمه در کتمندو ميگويد کرشنا پهادي، مبارز حقوق بشر، نرهاري اچاريه، عضو حزب کانگرس نيپال و باسو کوي رالا، رهبر محصلين امروز آزاد شدند. پادشاه حکومت را منحل ساخته، آزادي هاي مدني را ملتوي ساخته و صدها سياستمدار، مبارز و خبرنگار را فوراً بعد از غصب قدرت بتاريخ اول فبروري توقيف کرد. اگرچه بسياري از قيود کاهش يافته و حالت اضطرار بتاريخ ۲۹ اپريل رفع گرديد، وسايل نشراتي هنوز تحت کنترول قرار داردو بعضي از فعالين سياسي هنوز در توقيف قرار دارند. پادشاه ميگويد اين غصب قدرت لازمي بود زيرا حکومت در راستاي فرونشاندن قيام ماويستي و از بين بردن فساد اداري گسترده اقدامات کافي نکرده بود.

XS
SM
MD
LG