لینک های دسترسی

Breaking News

رهبران افريقا کنفرانس شان را در ليبيا افتتاح کردند


رهبران اتحاديۀ ۵۳ عضوي افريقا در ليبيا تشکيل جسله داده است تا موقف قاره را در برابر عفو قرضه و روابط اقتصادي با غني ترين کشورهاي جهان تثبيت کنند.

اين کنفرانس سران که امروز در تفرجگاۀ سيرتي افتتاح شد همچنان توقع ميرود توجه را بر مبارزه عليۀ امراض و قلت مواد غذائي در افريقا متمرکز سازد. معمرالقذافي، رهبر ليبيا خواستار اتکا بخود دران قاره شد. او عليۀ التماس براي کمک از هشت کشور صنعتي که رهبران آن درين هفته در سکاتلند تشکيل جلسه خواهند داد، هشدار داد.

انتظار ميرود کنفرانس سران هشت کشور صنعتي توجۀ خود را بر کمک بر افريقا متمرکز سازد. اين کمک شامل پيشنهادي براي فسخ ۴۰ مليارد دالر قرضه بيک سلسله کشورهاست که اکثريت آن در افريقا واقع است.

توقع ميرود رهبران اتحاديۀ افريقائي خواستار عفو قروض بيشتر گردد. همچنان انتظار ميرود آنها از پيشنهادي طرفداري کنند که در مساعي توسعۀ شوراي امنيت ملل متحد براي افريقا دو کرسي دائمي داده شود.

XS
SM
MD
LG