لینک های دسترسی

قرار است ايالات متحده و افغانستان هر دو مرگ اهالي را در جريان حملۀ هوائي مورد تحقيق قرار دهند


مامورين ايالات متحده و افغانستان ميگويند تحقيقات جداگانه را در مورد کشتار اهالي افغان در روز جمعۀ گذشته طي يک حملۀ هوائي که در جريان عمليات جستجو براي افراد مفقود شدۀ امريکائي صورت گرفته بود، آغاز کرده اند.

يک نطاق حامد کرزي مرگ ۱۷ تن از اهالي را در ولايت کنر محکوم کرده گفت اهالي رئيس جمهور را متاثر ساخته است. مامورين نظامي ايالات متحده بخاطر اين کشتار معذرت خواسته و گفته اند مرگ مردم بيگناه مايۀ تاسف است.

آنها گفتند اين واقعه را تحت تحقيق قرار داده اند تا در آينده تکرار نشود. مامورين نظامي ايالات متحده ميگويند يافتن اجساد دو کوماندوي عمليات خاص بحريه را که از سه شنبۀ هفتۀ گذشته مفقود بودند تائيد کرده اند.

آنها ميگويند تا بحال صرف يک کوماندو نجات داده شده در حاليکه عمليات جهت پيدا کردن عضو باقي ماندۀ اين واحد ادامه دارد.

XS
SM
MD
LG