لینک های دسترسی

Breaking News

شش تندرو مظنون بعد از حمله بر يک محل متبرک در هند کشته شدند


شش فرد مسلح بعد از حمله بر يک مجتمع متبرک که هندوها و مسلمانان هردو آنرا از آن خود ميدانند، حمله نموده هشدار امنيتي سراسري را سبب شد تا از مشتعل شدن خشونت مذهبي جلوگيري گردد.

افراد فوق العاده مسلح بر ديوار امنيتي مسجد و معبد ايودهيا در ايالت اتر پرديش با يک موتر جيپ مملو از مواد منفجره حمله کرده، يک تبادلۀ آتش دو ساعته را با افراد امنيتي سبب شدند که در نتيجه پنج تن از حمله کنندگان کشته شدند.

مرد ششم خود را با موتر منفجر ساخت. پوليس ميگويد حمله کنندگان همچنان از يک تکسي جهت سفر منحيث سياحين استفاده کرده بودند. پوليس رانندۀ تکسي را جهت تحقيقات توقيف کرده است. من موهن سنگه، صدراعظم هند خواستار آرامي شد.

اما حزب مليت گراي هندوي مخالف حکومت خواستار احتجاجات سراسري بروز چهارشنبه شده است. آن حزب به تعقيب حملۀ افراطيون هندو بر مسجد بربري در سال ۱۹۹۲ کسب شهرت کرده و متعاقباً بقدرت رسيد.

XS
SM
MD
LG