لینک های دسترسی

Breaking News

ماويست هاي نيپال ۲۵ اسير را آزاد کردند


شورشيان ماويست در غرب نيپال ۲۵ نفري را که براي يک ماه در يک منطقۀ کوهستاني دور دست، اسير گرفته بودند آزاد کرده اند.

مذاکره کنندگان يک گروۀ محلي مدافع حقوق بشر ميگويند که اين دهاتيان بتاريخ سوم جون وقتي گروگان گرفته شدند که يک کمپاين آگاهي حکومت را در مورد ادارۀ منازعه در قريۀ لکندرا براه انداخته بودند. اين دهاتيان ميگويند ماويست ها بخاطري آنها را اسير گرفتند که اين پروگرام را در يک منطقۀ تحت کنترول شورشيان بدون اجازۀ آنها براه انداخته بودند.

شورشيان که ادعا ميکنند از ماو زي دونگ، انقلابي چين الهام گرفته اند از سال ۱۹۹۶ باينطرف جهت تعويض رژيم سلطنت مشروطه که يگانه سلطنت هندو در جهان است به رژيم کمونيستي مبدل سازد. درين منازعه بيش از ۱۱ هزار نفر کشته شده اند.

XS
SM
MD
LG