لینک های دسترسی

مقامات در لندن ميگويند ۳۷ نفر در انفجارات لندن کشته و ۷۰۰ نفر مجروح شدند.


مقامات برتانيه ميگويند يک سلسله انفجارات امروزدر سيستم ترانسپورت عامۀ لندن بيش از ۳۷ نفر را کشته و ۷۰۰ نفر را مجروح ساخته است.

توني بلير ، صدراعظم برتانيه ميگويد دهشت افگناني که در عقب اين حمله قرار داشتند بنام اسلام عمل ميکردند. توني بلير که بعد از بازگشت به لندن از جلسات گروۀ هشت کشور صنعتي عمدۀ جهان صحبت ميکرد گفت اکثر مسلمانان جهان اين حملات را اسفناک ميخوانند.

او وعده داد که مرتکبين اين حملات را بپاي عدالت بکشاند و گفت برتاينه تخويف نخواهد شد.

او امروز را يک روز اندوهگين براي مردم برتانيه خواند. اين انفجارات در وقت ازدحام صبحانه رخ داد. پوليس ميگويد کدام هشدار قبلي دريافت نکرده بود. يک گروه که قبلاً ناشناس بود و خود را سازمان سري القاعده در اروپا ميخواند بيانيه اي در يک صفحۀ انترنت عربي نشر کرده و مسؤليت انفجارات را ادعا کرده است. ولي اصليت اين بيانيه تائيد نشده است

______________________

XS
SM
MD
LG