لینک های دسترسی

گروۀ طالبان سوگند ياد کرده که عسکر ايالات متحده را که در افغانستان مفقودالاثر ميباشد ، خواهند کشت.


کسي که فکر ميشود نطاق طالبان باشد ميگويد شورشيان افغان سوگند ياد کرده اند که يک کماندوي ايالات متحده را که ادعا ميکنند دستگير کرده اند خواهند کشت، ولي قواي نظامي ايالات متحده ميگويد اطلاعي ندارد که اين ادعا را ثابت سازد. قواي نظامي ايالات متحده هنوز هم در جستجوي يک کماندوي بحريۀ اين کشور است که به سه عضو ديگر اين واحد نخبۀ عمليات در جريان تصادم با شورشيان بتاريخ ۲۸ جون در ولايت کنر ناپديد شد. قواي نظامي ايالات متحده ميگويد اجساد دو کماندوي بحريه را بروز دوشنبه پيدا کرد و يک تن ديگر نجات داده شده است ولي کماندوي چهارمي هنوز يافت نشده است. هفتۀ گذشته کسي که فکر ميشود نطاق طالبان باشد گفت يک ويديوي دستگيري ادعا شدۀ اين کماندو بدسترس سازمان هاي خبري گذاشته خواهد شد ولي چنين چيزي اتفاق نيفتاده است.

XS
SM
MD
LG